blob: 652b4ac14fc9a72b4784a9e5f7d33c402c099e50 [file] [log] [blame]
1.2.840.113554.4.1.72585.2 = ASN1:BITSTR:hello